Grubość paneli dekoracyjnych -  18 lub 22 mm mierzona przed frezowaniem, w zależności od wzoru i głębokości frezu wartość ta ulegnie zmianie.

PD1
PD2
PD3
PD4
PD5
PD6
PD7
PD8
PD9
PD10
PD11
PD12
PD13
PD14